kontaktovat

Úmrtní pokoj

Na počátku roku 1790 se objevil náznak nového konfliktu s Pruskem. Laudon byl jmenován vrchním velitelem rakouských armád a nástupce zemřelého císaře, Leopold II., jej povýšil na generalissima. Dne 16. června se Laudon odebral ke svým jednotkám do Nového Jičína, odkud řídil přípravy pro případ války. Zde těžce onemocněl a 14. července 1790 umírá. Jeho tělo bylo převezeno do Vídně a následně uloženo na panství Hadersdorf.

„Blížím se rychlými kroky ke konci svého života a nebudu mít již štěstí spatřit obličej Vašeho Majestátu,“ napsal z Nového Jičína císaři Leopoldovi II. Laudona postihl 12. července zápal plic, následující den jej navštívili přátelé. Dne 14. července vojevůdce dlouze spal. Poděkoval ještě obyvatelům Nového Jičína, o kterých se doslechl, že se za něj modlí. K večeru krátce před sedmou hodinou procitl a požádal, aby mu zvýšili polštář pod zády. Nazdvihl se, a v tomto okamžiku zemřel.

 

X