kontaktovat

Doprovodné aktivity

TECHNOTRASA

Podnikněte výlet do světa oživených technických památek, ve kterém na Vás čeká spousta opravdových zážitků. Na vlastní kůži prožijte autentické příběhy lidí severu Moravy a Slezska, jejichž srdce a pracovité ruce po staletí přetvářejí suroviny na energii a ušlechtilou krásu.

Návštěvnické centrum připomíná bohatou historii výroby klobouků v Novém Jičíně, kterou proslavila rodina Hückelů. Díky interaktivním prvkům expozice klobouků zažijete aktivní prohlídku, při které odhalíte kouzlo vzniku klobouků od králičích a zaječích kožek až po finálně ozdobený výrobek.

www.technotrasa.cz.

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

SPOLEČENSKÁ HRA "LAUDON"

Hra je určena pro návštěvníky expozice generál Laudon. Zájemci si ji mohou zapůjčit na recepci informačního centra.

Hra je určena pro 2 hráče od +8 let.

 

TAJUPLNÝ LAUDONŮV DŮM

Odhalte tajemství Laudonova domu!

Návštěvnické centrum Nový Jičín společně s kluby vojenské historie připravili interaktivní hru za poznáním Laudonova domu. Poutavou a hravou formou se dozvíte o životě generála Laudona a získáte vědomosti o výrobě klobouků. Z návštěvy si odnesete generálskou odměnu a pěkné zážitky. 

Fotografie z proběhlých akcí naleznete na webu informačního centra, zhlédnout video z předešlé akce můžete na našem facebooku.

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv Návštěvnického centra Nový Jičín.

 

 

AUDIOPRŮVODCI

Ve snaze nabídnout Vám co nejkvalitnější služby pořídilo Návštěvnické centrum Nový Jičín audioprůvodce, které Vám usnadní orientaci a umocní zážitek z prohlídky. Kromě Expozice klobouků a Expozice generál Laudon Vás tyto přístroje provedou i po významných památkách Nového Jičína. Dozvíte se tak mnoho zajímavého nejen o historii města, ale také o bohaté a významné tradici kloboučnické výroby na Novojičínsku, spjaté rovněž s projektem Technotrasa. K dispozici je Vám celkem 20 audioprůvodců, na každém si lze nastavit výklad v českém, anglickém a polském jazyce.

Audioprůvodce za účelem prohlídky Expozice klobouků a Expozice generál Laudon si můžete zapůjčit zdarma v Návštěvnickém centru po předložení průkazu totožnosti a podepsání smlouvy o výpůjčce, vždy během provozní doby, která je celoročně v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin, o víkendech a svátcích od 9:00 do 16:00 hodin.

Budete-li si chtít zapůjčit audioprůvodce na komentovanou procházku mimo budovu Návštěvnického centra, bude nutné složit vratnou zálohu ve výši 300 Kč za kus. Kauci Vám vrátíme po předání nepoškozených audioprůvodců zpět do naší pobočky Turistického informačního centra – Návštěvnického centra v Novém Jičíně. Platba vratné zálohy je možná pouze v hotovosti.

Maximální doba zapůjčení audioprůvodce je 1 den. Zničení, ztrátu, odcizení či jinou škodu způsobenou na audioprůvodci je vypůjčitel povinen nahradit do 10 dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení.

Tento projekt byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

PŮJČOVNA DISKŮ

Už jste si byli zahrát discgolf na nově otevřeném discgolfovém hřišti na Bochetě?

Disky je možné si zapůjčit po předložení průkazu totožnosti a složení vratné zálohy. Půjčovné libovolného počtu disků na jeden den činí 30 Kč. Záloha na 1 ks disku činí 200 Kč. Vratná záloha Vám bude vrácena při předání nepoškozených disků zpět na naši pobočku TIC. Platba půjčovného a vratné zálohy je možná pouze v hotovosti. V případě výpůjčky od nás obdržíte scorecard se stručnými pravidly hry a mapkou hřiště.

Vratná kauce bude zákazníkovi vrácena při předání nepoškozených a čistých disků zpět na naši pobočku TIC – NCNJ v Novém Jičíně. Platba půjčovného a vratné zálohy je možná pouze v hotovosti. K dispozici máme 45 ks disků ve čtyřech váhových kategoriích (140g – 150g, 170g – 172g, 173g – 175g a 176g – 180g).

Maximální doba zapůjčení disků je tři dny.

Ceník půjčovného disků:

Půjčovné..................................................................... 30 Kč (den/libovolný počet)

Vratná záloha............................................................200 Kč (1ks disku)

 

 

PŮJČOVNA TREKOVÝCH HOLÍ

Půjčovné jedné sady trekových holí na jeden den pro jednu osobu činí 20 Kč. Záloha na 1sadu trekových holí činí 500 Kč. Vratná kauce bude zákazníkovi vrácena při předání nepoškozených a čistých trekových holí zpět na naši pobočku TIC – NCNJ v Novém Jičíně. Platba půjčovného a vratné zálohy je možná pouze v hotovosti.

K dispozici máme 10 sad trekových holí. Sada obsahuje 1 pár trekových holí. Maximální doba zapůjčení trekových holí je tři dny.

Ceník půjčovného trekových holí:

Půjčovné...................................................................   20 Kč (den/1sada/osoba)

Vratná záloha............................................................ 500 Kč (1sada)

 

Disky i trekové hole je možné zapůjčit po předložení průkazu totožnosti, složení vratné zálohy, podepsání smlouvy o zapůjčení a předávacího protokolu v průběhu provozní doby Návštěvnického centra (NCNJ), celoročně Po-Pá 8:00-17:00, So-Ne 9:00 – 16:00.

Ceník platný od 26.2.2015. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Tento ceník byl schválen usnesením RM č. 168/6R/2015.

 

Úschova zavazadel

V Návštěvnickém centru Nový Jičín si můžete zdarma uschovat svá zavazadla.

K dispozici jsou dvě skříňky, káždá o rozměrech 77 x 33 x 40 cm.

Majitel zavazadla vždy obdrží klíč k odpovídající skříňce.

Za uschované zavazadlo si zodpovídá majitel zavazadla.

Pracovníci Návštěvnického centra nebudou jakkoliv manipulovat se zavazadlem či skříňkou, ve kterém je zavazadlo uloženo.

V případě ztráty či poškození zavazadla nepřebírá Návštěvnické centrum žádnou zodpovědnost.

Zákazník je povinen si vyzvednout zavazadlo po-pá do 17.00 hodin, so-ne do 16 hodin.

Do úschovny nesmí být ukládána hotovost a cennosti, nebezpečné předměty a zbraně, předměty podléhající rychlé zkáze a živá zvířata. 

 

WORKSHOP


Návštěvnické centrum nabízí workshop pro mateřské a základní školy i širokou veřejnost. Workshop představuje jedinečnou možnost vyzkoušet si vlastní tvořivost a výtvarné nadání. V dětech rozvíjí představivost, jemnou motoriku a fantazii. Z Nového Jičína – města klobouků si zároveň odnesete vlastnoručně vytvořený originální suvenýr.

Workshop probíhá formou ukázky lisování kloboučku pomocí horké páry, po níž následuje vlastnoruční  dozdobení minikloboučku.

Miniklobouček není v ceně workshopu, dokupuje se zvlášť za 110 Kč.

Workshop probíhá v ateliéru Návštěvnického centra. Jeho součástí je dětský koutek pro nejmenší, vybavený novou hrací stěnou o velikosti 6 x 3 metry, se speciálním nosičem suchého zipu včetně 2 000 kusů bukových dílků a čtyři kostkoviště z bukového, lakovaného dřeva s podkladovým kobercem včetně 3 200 kusů bukových kostek. (?)

WORKSHOPY

• Skupina – na objednávku po vyplnění rezervačního formuláře v sekci Objednávka, telefonicky na čísle +420 556 768 288 nebo odesláním na e-mail icentrum@novyjicin-town.cz.

• Jednotlivci – bez objednávky, na recepci TIC bezplatně zapůjčíme tavicí pistole a zdobení (možnost ozdobit si i vlastní čepici, šálu, hračku apod.).

• V den marketingových (veřejný workshop) a PR akcí Návštěvnického centra – bez objednávky.

 

KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA MĚSTEM

Naše město má bohatou historii a spoustu zajímavostí i tajemství, jež mnohdy neznají ani místní, natož návštěvníci Nového Jičína. Tak proč se o ně nepodělit?


Zpřístupníme vám nejvýznamnější historické objekty, radniční věž, baštu městského opevnění, nádvoří Žerotínského zámku a další – vše podle aktuálních možností.
Historické centrum Nového Jičína patří k nejkrásnější památkové rezervace v České republice. Proto návštěvníkům našeho města nabízíme procházky s průvodcem.

Ceník průvodcovských služeb:

• Za skupinu a každou započatou hodinu – 300 Kč.

• Za cizojazyčný výklad – příplatek 100 %.

• Za specializovanou prohlídku (výklad zaměstnance muzea atd.) – příplatek 100 %.

• Příplatek za vstup do běžně nepřístupných prostor.

Skupinou se rozumí maximálně 45 osob, ale i jednotlivec, který se chce nechat provést městem.

Prohlídku je nutné objednat minimálně 1 týden předem.

Při objednávkce s kratším předstihem – příplatek 100 %.

Začátek prohlídky města je před Návštěvnickým centrem Nový Jičín.

Návštěvnické centrum má připraven také program přizpůsobený dětem z mateřských a základních škol – výklad probíhá formou hry.

• Skupina: 300 Kč/1 hodina.

• Veřejná komentovaná procházka městem v termínech vyhlášených Návštěvnickým centrem: 30 Kč/osoba.

• Děti do 6 let v doprovodu dospělé osoby zdarma.

Minimální počet je 10 osob, maximální 45 osob.

 

LAUDONCACHING

Tři rozkazy pro plukovníky:

Cestou na bojiště generál Laudon zanechal svým plukovníkům tři rozkazy. Jsou tak důležité, že když je nedostanou, může to ohrozit celé císařství! Je si toho vědom i turecký sultán. Proto jsou vzkazy zakódovány, každý je rozdělen a pečlivě ukryt na čtyřech místech (keškách). Úkolem posla-hráče je všechny najít.

Pravidla hry:

1. Po předložení platné vstupenky do expozice Generál Laudon a barevného silikonového náramku z předchozího kola posel „vyfasuje” na vojenském velitelství (recepce Turistického informačního centra) hrací kartu s číslem 1, 2 nebo 3.

2. Do hrací karty zapisuje objevené kódy.

3. Posel ví, že musí hledat tajně. Musí proto dbát, aby nebyl viděn jiným hledačem nebo nehledačem.

4. Posel neopisuje a nepodvádí.

5. Nalezenou skrýši ani kód nesmí posel poškodit, zničit nebo přemístit.

6. Pokud zničenou skrýši najde, neprodleně to oznámí na vojenském velitelství.

7. Posel nesmí v žádném případě prozradit nalezený kód, ani upozornit na skrýši.

8. Po nalezení všech skrýší a poznamenání kódů do karty odevzdá kartu bez meškání na vojenském velitelství. Zde vyhodnotí, zda je vojenský rozkaz opravdu celý. Za každé vyluštěné kolo získává posel označení formou malé odměny, která mu umožní vstup do dalšího kola hry během příští návštěvy expozice Generál Laudon.

9. Dobrý posel se na bojiště ještě vrátí, aby hledal skrýše dalších kol. Po nalezení všech 3 kol získává generálskou odměnu.

Orientační systém:

Číslo dlaždice na průvodce značí pořadí dlaždice na podlaze chodby. První dlaždice má číslo 1, poslední 53. Keška je ukryta do vzdálenosti 5 metrů od uvedené dlaždice. Velikou nápovědou je světová strana, kam se za ní vydat (V = východ, Z = západ).

Jak vypadá keška?

Kešku představuje samolepka nebo nápis na objektu ve tvaru 4 znaků v šachovnici. Znaky pečlivě opište do Vaší průvodky.

Omezení:

Zúčastnit se mohou pouze návštěvníci, kteří se prokáží vstupenkou do expozice Generál Laudon, označenou razítkem se symbolem hry. Do hry se mohou zapojit pouze děti a mládež v doprovodu dospělé osoby, s výjimkou dnů otevřených dveří. Z technických důvodů jsou předem vyloučeny organizované skupiny a školní výlety. Jedna platná vstupenka opravňuje ke hledání pouze jednoho rozkazu. Na generálské odměny a identifikační odměny za jednotlivá kola nevzniká právní nárok a vydávají se pouze do vyčerpání zásob.

Město Nový Jičín – Návštěvnické centrum Nový Jičín. Všechny změny vyhrazeny.

 

X